АПЛИКАЦИЈА ЗА УПИС

 
 
 
Оваа листа на документи за упис ќе Ви помогнат навремено да ги обезбедите сите потребни документи за Вашата апликација во Приватното училиште “Максимилијан”.

Забелешка: апликацијата се проследува кај одговорните лица за определеното одделение/година кои ја прегледуваат апликацијата и го одобруваат пристапот во училиштето кога листата на документи е целосна. За дополнителни прашања, Ве молиме обратете се во одделот за упис.

  1. Пополнета и потпишана апликација за упис (по една за секое дете)
  2. Свидетелства и досие од претходното училиште/та.
  3. Документи за изучувани странски јазици.
  4. Фотокопија од извод или пасош
  5. Медицински формулар со печат и потпис од доктор (го добивате во училиште)
  6. Формулар за раст и развој (го добивате во училиште)
  7. Изјава за финансиска одговорност (го добивате во училиште)
  8. Фотографија на ученикот (големина на пасош)
 

Форма за АПЛИКАЦИЈА

 
 
За која програма сте заинтересирани:
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Дата на раѓање:
 
*
 
 
 
* Пол:
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Награди, сертификати: