С.Е.Н.Д

 
 
 
 

ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ

 

 
Нашата цел е да им обезбедиме еднаков пристап до квалитетно образование на сите деца
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Со кои состојби работиме?

  1. АДХД,
  2. Аутистичен спектар на нарушувања
  3. Развојна дисфазија
  4. Дислексија
  5. Дискрафија
  6. Дискалкулија
  7. Потешкотии при учење
  8. Нарушувања во фина и груба моторика
  9. Благи потешкотии при учење
  10. Проблеми со однесување
 
 
 
 
 
 
 
Образованието е суштински дел од животот на Вашето дете. Пристапот до квалитетно образование им ја дава единствената можност да учат и да се социјализираат, како и да остварат пријателсва и да ги научат потребните вештини кои ќе им помогнат да станат активни членови во општеството. ние во ПСУ Максимилијан сме свесни дека секое дете е различно и има различни потреби. Затоа, како дел од нашето училиште основавме Центар за деца со посебни образовни потреби. Уверени сме дека секое дете има право да добие индивидуален пристап и да ја добие грижата и посветеноста која му е потребна. Само на тој начин можеме да им помогнеме да го остварат својот потенцијал. Како тим, во Центарот нудиме професионални услуги кои вклучуваат невропсихолошка евалуација, окупациона и сензорна терапија, кои се клучен дел од развојот и напредокот на детето. Исто така, нудиме и образовна поддршка за учениците кои имаат потреба од стручен тим кој ќе го изработи нивниот индивидуален образовен план.

Доколку Вашето дете има посебни образовни потреби или има потреба од поддршка при учење, нашиот Центар обезбедува стручен тим од професионалци во областа. Тимот вклучува невропсихолог, психолог, наставници, дефектолог и логопед. Сите тие заедно со родителите ја креираај најсоодветната програма за поддршка на ученикот.

Среќата на децата е нашиот мотив да продолжиме да креираме прекрасен свет во кој секое од нив ќе има можност да биде најдобрата верзија од себеси.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кој ќе работи со моето дете?

Невропсихолог
Невропсихологот во нашето училиште го спроведува невропсихолошкото тестирање по кое следи креирање на индивидуална програма за работа.

Дефектолог/ Специјален едукатор
Дефектологот/ специјалниот едукатор ги водат индивидуалните сесии на кои се работи со Вашето дете.

Психолог
Психологот е дел од спроведување на психолошкото тестирање.

Во нашиот центар се достапни:

 
Невропсихолошка евалуација
 
Окупациона терапија
 
Евалуација на образовните потреби